informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Od 2003 roku PFRON ogłasza kolejne edycje konkursu Otwarte Drzwi. Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

Lista laureatów i wyróżnionych w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. dr hab. n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska prof. UŁa – Przewodnicząca Komisji Konkursowej - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
 2. dr hab. Joanna Bugajska prof. CIOP-BIP – Wiceprzewodnicząca Komisji - Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
 3. prof. dr hab. Danuta Cichy – em. Instytut Badań Edukacyjnych,
 4. dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 5. dr n. med. Robert Jonak – PZU Zdrowie,
 6. dr n. med. Bożena Kurkus-Rozowska – Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
 7. dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski im Jana Pawła II w Lublinie,
 8. prof. dr hab. Ewa Pisula – Uniwersytet Warszawski w Warszawie,
 9. dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska-Jachnik – Uniwersytet Łódzki w Łodzi,
 10. dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska – Politechnika Łódzka,
 11. prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 12. prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 13. dr hab. Hanna Żuraw prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 14. dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt prof. PK – Politechnika Krakowska,
 15. dr Izabela Mrochen – MultiAccess Centre,
 16. dr Monika Zima-Parjaszewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 17. prof. dr. hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Politechnika Warszawska w Warszawie,
 18. dr inż. Michał Böhm – Politechnia Opolska w Opolu,
 19. prof. dr hab. n. med Andrzej Fal - Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 20. dr hab. inż. Wiktor Zawieska prof. CIOP-BIP - Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

dokonała oceny prac i podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

I. W zakresie prac doktorskich:

W kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa:

I miejsce (nagroda 13.000,00 zł)

Regina Korzeniowska za pracę pt. „Inkluzja społeczna w doświadczeniach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosław Bąbki, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski,

II miejsce (nagroda 11.000,00 zł)

Marcin Lerka za pracę pt. „Znaczenie kampanii społecznych w modyfikowaniu postaw młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Dudka, Akademia Jagiellońska w Toruniu,

III miejsce (nagroda 9.000,00 zł)

Katarzyna Stein-Szała za pracę pt. „Zabawa we wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosław Bąbki, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski,

Wyróżnienie

Marcin Pleśniak za pracę pt. „Spółdzielnia socjalna jako podmiot gospodarczy” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Kocowskiego, Uniwersytet Wrocławski,

Wyróżnienie

Mirosława Kanar za pracę pt. „Wiedza o sobie dorosłych osób ze spektrum autyzmu” napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosław Bąbki, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski.

W kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami:

I miejsce (nagroda 13.000,00 zł)

Katarzyna Binder-Olibrowska za pracę pt.: „Badanie oczekiwań i potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową wobec świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce " napisana pod kierunkiem prof. Macieja Godyckiego-Ćwirko oraz dr hab. prof. UM Magdaleny Wrzesińskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

oraz ex aequo:

I miejsce (nagroda 13.000,00 zł)

Monika Szczygielska za pracę pt.: „Dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnością w Polsce" napisaną pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Szarkowskiej prof. UW, Uniwersytet Warszawski,

II miejsce (nagroda 11.000,00 zł)

Anna Lubarska za pracę pt.: „Ocena dostępności przestrzeni turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami" napisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Zajadacz prof. UAM oraz dr. hab. Adama Szymaniaka prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

III miejsce (nagroda 9.000,00 zł)

Łukasz Mikołajczyk za pracę pt. „Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych ruchowo w warunkach wymuszonej ewakuacji” napisaną pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Dziubka prof. Akademii Kaliskiej, prof. UZ, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

W kategorii rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami:

I miejsce (nagroda 13.000,00 zł)

Adam Zając za pracę pt. „Społeczne problemy kreowania polityki dostępności architektonicznej dla osób o ograniczonej mobilności w przestrzeni publicznej. Przykład miasta Warszawy” napisaną pod kierunkiem dr hab. Sławomira Łodzińskiego, prof. UW, Uniwersytet Warszawski,

II miejsce (nagroda 11.000,00 zł)

Anna Wojtas-Rduch za pracę pt. „Przestrzeń klasy integracyjnej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Gajdzicy, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

II. W zakresie prac magisterskich:

W kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa:

I miejsce (nagroda 7.000,00 zł)

Katarzyna Zawistowska za pracę pt. „Trudności uwagowe, nadaktywność i impulsywność a umiejętności adaptacyjne u nastoletnich dziewcząt i chłopców w spektrum autyzmu w normie intelektualnej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Pisuli, Uniwersytet Warszawski,

II miejsce (nagroda 5.000,00 zł)

Adrianna Szczygieł za pracę pt. „Zobowiązania międzynarodowe Polski i ich implementacja w zakresie problematyki ubezwłasnowolnionych osób z niepełnosprawnościami” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Gadkowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

III miejsce (nagroda 4.000,00 zł)

Tomasz Wieczerzak za pracę pt. „Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec niepełnosprawnych skazanych” napisaną pod kierunkiem dr hab. Jerzego Lachowskiego prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Wyróżnienie

Wiktoria Jankowiak-Racko za pracę „Dofinansowanie procesu kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami, a ich sytuacja na rynku pracy” napisaną pod kierunkiem dr hab. Darii Kosteckiej-Jurczyk, Uniwersytet Wrocławski.

W kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami:

I miejsce (nagroda 7.000,00 zł)

Piotr Kompalka za pracę pt. „Zagadnienia wspomagania programisty w implementacji dostępności aplikacji webowych” napisaną pod kierunkiem dr inż. Izabeli Żółtowskiej, Politechnika Warszawska,

II miejsce (nagroda 5.000,00 zł)

Sylwia Butkiewicz za pracę pt. „Analiza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższych” napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marcina Kocóra, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

III miejsce (nagroda 4.000,00 zł)

Katarzyna Pado za pracę pt. „Projekt systemu informacji dla budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach” napisaną pod kierunkiem dr hab. Justyny Kucharczyk prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,

Wyróżnienie

Łukasz Młodystach za pracę „Analiza wybranych problemów osób z ubytkiem słuchu w korzystaniu z transportu publicznego w dużej aglomeracji” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Małgorzaty Orczyk prof. PP, Politechnika Poznańska,

Wyróżnienie

Aleksandra Mazurek za pracę „Dostępność skwerów dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie wybranych obiektów w Warszawie” napisaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W kategorii rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym:

I miejsce (nagroda 7.000,00 zł)

Mateusz Surowcow za pracę pt. „Adaptacja przestrzeni osiedlowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów na przykładzie Osiedla Sadyba w Warszawie” napisaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

II miejsce (nagroda 5.000,00 zł) 

Anna Nosek za pracę pt. „System komputerowy wspierania terapii dzieci ze spektrum autyzmu w zakresie planowania i realizacji zadań, z wykorzystaniem techniki wirtualnej rzeczywistości” napisaną pod kierunkiem dr inż. Witolda Aldy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

III miejsce (nagroda 4.000,00 zł)

Karolina Woźniak za pracę pt. „Architektura dostosowana do potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Budynek mieszkalny oparty na idei cohousingu” napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Elżbiety Marczak, Politechnika Gdańska,

Wyróżnienie 

Remigiusz Szulc za pracę pt. „Projekt wzorniczy urządzenia do wspierania rehabilitacji osób po udarze mózgu” napisaną pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Chróścielewskiego prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,

Wyróżnienie

Kamil Krzempek za pracę pt. „Wybrane metody komputerowego wspierania terapii dzieci ze spektrum autyzmu w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej w oparciu o technikę wirtualnej rzeczywistości” napisaną pod kierunkiem dr inż. Witolda Aldy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody. PFRON zastrzega sobie pierwszeństwo publikacji artykułów powstałych na podstawie prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie (http://kn.pfron.org.pl).

Wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

Data publikacji: 2023-12-14
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej