informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Od 2003 roku PFRON ogłasza kolejne edycje konkursu Otwarte Drzwi. Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

Ogłoszenie XVII Konkursu „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania prac

do 15 października 2020 r.

Miejsce składania prac

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace należy przesłać pocztą (wersję papierową), za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, oraz koła naukowe,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz opiekun koła naukowego (w wypadku projektów kół naukowych),
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym),
 • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

Projekty kół naukowych

Konkursem objęte są projekty dotyczące zjawiska niepełnosprawności, w tym także innowacje technologiczne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.

Sposób składania prac

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy należy dołączyć

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna - stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej, jak i w formie skanu elektronicznie.

Wyniki konkursu

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Nagrody

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:

 1. dla laureata I miejsca - w wysokości 6 000 zł,
 2. dla laureata II miejsca - w wysokości 4 000 zł,
 3. dla laureata III miejsca - w wysokości 3 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:

 1. pierwsza nagroda w wysokości 12 000 zł,
 2. druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
 3. trzecia nagroda w wysokości 8 000 zł.

W Konkursie przewiduje się także 3 nagrody w wysokości 3 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych.

Skład Komisji konkursowej XVII edycji Konkursu „OTWARTE DRZWI”

 1. prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Przewodnicząca Kapituły -Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie,
 2. prof. dr hab. Danuta Cichy– Instytut Badań Edukacyjnych,
 3. prof. dr hab. Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor do Spraw studenckich i Kształcenia ,
 4. dr n. med. Robert Jonak – Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej,
 5. prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska– Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher,
 6. dr n. med. Bożena Kurkus-Rozowska– Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego,
 7. dr Katarzyna Ojrzyńska – Uniwersytet Łódzki
 8. prof. dr hab. Wojciech Otrębski – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji,
 9. dr Natalia Pamuła – Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Ewa Pisula– Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej,
 11. prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii,
 12. dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska – Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji,
 13. prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
 14. dr Magdalena Zdrodowska – Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Hanna Żuraw – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Filmy o konkursie Otwarte Drzwi (napisy, PJM)
Filmy o konkursie Otwarte Drzwi (audiodeskrypcja)Data publikacji: 2020-07-14
Departament ds. Programów
Autor: Natalia Pamuła