informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Od 2003 roku PFRON ogłasza kolejne edycje konkursu Otwarte Drzwi. Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Termin składania prac

do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;
 • Prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu nie jest gwarancją otrzymania nagrody.

Kategorie prac magisterskich i doktorskich

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rehabilitacja medyczna.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 13 000 zł,

II nagroda w wysokości 11 000 zł,

III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy w formacie pdf oraz docx wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,
 2. recenzje pracy,
 3. oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej,

Wyniki konkursu

Informacje o wynikach Konkursu oraz uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Komisja konkursowa XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi”:

 1. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) – Przewodniczący Komisji;
 2. Joanna Bugajska (Centralny Instytut Ochrony Pracy) – Wiceprzewodniczący Komisji;
 3. Danuta Cichy (Instytut Badań Edukacyjnych) – Członek Komisji;
 4. Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Członek Komisji;
 5. Robert Jonak (PZU Zdrowie) – Członek Komisji;
 6. Bożena Kurkus-Rozowska (Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego) – Członek Komisji;
 7. Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Jagielloński) – Członek Komisji;
 8. Wojciech Otrębski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Członek Komisji;
 9. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski) – Członek Komisji;
 10. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Łódzki) – Członek Komisji;
 11. Aleksandra Polak-Sopińska (Politechnika Łódzka) – Członek Komisji;
 12. Gertruda Uścińska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Członek Komisji;
 13. Wiktor Zawieska (Centralny Instytut Ochrony Pracy) – Członek Komisji;
 14. Hanna Żuraw (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Członek Komisji;
 15. Patrycja Haupt (Politechnika Krakowska) – Członek Komisji;
 16. Izabela Mrochen (MultiAccess Centre) – Członek Komisji;
 17. Monika Zima-Parjaszewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – Członek Komisji;
 18. Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska) – Członek Komisji;
 19. Michał Bohm (Politechnika Opolska) – Członek Komisji;
 20. Andrzej Fal (Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego) – Członek Komisji.
Data publikacji: 2023-06-22
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej