informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Od 2003 roku PFRON ogłasza kolejne edycje konkursu Otwarte Drzwi. Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

Ogłoszenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Ogłoszenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności.

Termin składania prac

do 20 września 2022 r.

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;
 • Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • Koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia do Konkursu;
 • Do Konkursu pracę może zgłosić w przypadku projektów kół naukowych opiekun naukowy w porozumieniu z dziekanem wydziału;
 • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.

Kategorie prac magisterskich

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

 1. Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:
 • 1) dla laureata I miejsca - w wysokości 7 000 zł,
 • 2) dla laureata II miejsca - w wysokości 5 000 zł,
 • 3) dla laureata III miejsca - w wysokości 4 000 zł.
 1.  Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:
 • 1) pierwsza nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • 2) druga nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • 3) trzecia nagroda w wysokości 9 000 zł.

Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Nagrody konkursowe dla kół naukowych

W Konkursie przewiduje się 3 nagrody w wysokości 4 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych. Środki finansowe będą przekazywane na konto uczelni wskazane  w formularzu zgłoszeniowym.

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

W przypadku projektów kół naukowych dokumentacja którą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

 • wypis z rejestru organizacji studenckich na uczelni, potwierdzający aktualny status aktywności koła naukowego;
 • raport z realizacji projektu, zawierającego co najmniej założenia badawcze, opis metodologii, przebieg badania, wnioski;
 • dodatkowo można dołączyć dokumentację dotycząca projektu, a także powstałe w wyniku realizacji projektu publikacje, które ukazały się w jednym z czasopism znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki konkursu

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Komisja konkursowa XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi”:

 1. dr hab. Anna Wilmowska, prof. Wydziału Medycznego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Przewodnicząca Komisji;
 2. dr hab. Joanna Bugajska, prof.  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Wiceprzewodnicząca Komisji;
 3. prof. dr hab. Danuta Cichy, Instytut Badań Edukacyjnych – Członek Komisji;
 4. dr hab. Anna Fidelus, prof. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Członek Komisji;
 5. dr n. med. Robert Jonak, Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej- Członek Komisji;
 6. dr n.med. Bożena Kurkus-Rozowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego- Członek Komisji;
 7. dr hab. Wojciech Otrębski, prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Członek Komisji;
 8. prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski- Członek Komisji;
 9. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- Członek Komisji;
 10. dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska, Politechnika Łódzka- Członek Komisji;
 11. prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Członek Komisji;
 12. dr Magdalena Zdrodowska, Uniwersytet Jagielloński- Członek Komisji;
 13. dr hab. Hanna Żuraw, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- Członek Komisji;
 14. dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. Politechnika Krakowska- Członek Komisji;
 15. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska- Członek Komisji;
 16. dr Izabela Mrochen, Uniwersytet Jagielloński- Członek Komisji;
 17. dr Monika Zima-Parjaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej- Członek Komisji.
Data publikacji: 2021-11-26
Data modyfikacji: 2022-07-25
Autor: Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej